Eye tracking

Humanistlaboratoriet erbjuder två handledda tillfällen om eye-tracking: en fokuserar på skärmbaserade eye-trackers, den andra på mobila, glasögonbaserade eye-trackers. Båda tillfällena handlar om hur man kommer igång med eye-tracking och hur man utvecklar sitt vetenskapliga problem till en fråga lämplig för forskning med eye tracking. Specifikt kommer handledningarna att fokusera på att hjälpa dig att utforma och planera en forskningsstudie med eye-tracking, från att formulera en lämplig forskningsfråga, till att tänka på design av stimuli samt analys. Grunden för dessa tutorials är att "ta med sin egen forskningsfråga", så att vi har material att arbeta med. Det kommer att finnas möjlighet för feedback på dina specifika forskningsfrågor.

Kontakta Diederick C Niehorster för information och ansökan.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2020-08-26